Wednesday, 12 October 2011

Satu pengalaman microteaching yang baru

Hari ini, saya telah menjalankan microteaching di kelas 4K.Matapelajaran yang di ajar ialah BI. Saya berasa agak sedih dengan persembahan aktiviti pengajaran pada hari ini. Kebanyakkan masa, saya mendapati anak murid saya tidak berupaya untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh saya. Saya sudah bercuba untuk menggunakan perkataan-perkataan yang mudah ataupun dikatakan tahap yang rendah, tetapi penguasaan bahasa Inggeris mereka masih lemah sehingga tidak dapat mencapai apa yang saya ingin sampaikan. Saya berharap pengajaran yang seterusnya akan lebih lancar.

No comments:

Post a Comment